Privacy Policy / Privacyverklaring

>> Scroll naar beneden voor Nederlands <<

Privacy Policy

Franje Design
You are now reading Franje Design’s (Shop) privacy policy. Franje Design is the corporate name of Vera Bertens’ company. Vera is an illustrator and content creator that uses this website as a platform to promote her work and blog about her work and life as a creative entrepreneur.
This privacy policy was last updated on March 30, 2021. Franje Design has the right to make changes to this policy at any time and for any reason. Franje design will alert you about any changes made by updating the date stated above. Changes made in this privacy policy are effective immediately upon posting the updated policy on this website.
This privacy policy is here to inform you about what will happen to the personal data collected on this website. If you have any further questions regarding this policy after reading it, you can contact me using the contact form on this website or send an email to shop@franjedesign.nl. When you visit this website your personal data may be collected in a variety of ways. For example when you post a comment on any blog post, fill out the contact form on this website or subscribe for my newsletter. Data collected are name, email address and IP-address.

What personal data is being collected and/or used by Franje Design?
Franje Design uses your personal data because you are a user of this webshop and/or because your provide Franje Design with these data out of free will. Below is an overview of the personal data we use and collect:
– Name and surname
– Address
– Phone number
– E-mail address
– Any other information you provide Franje Design with when making an account ont his website, or by contacting customer service by e-mail or phone
– Bank and/or creditcardinformation

Use of collected and/or used personal data
Franje design uses your personal data for the following:
– Completing your webshop payment and order
– Seeing you an e-mail newsletter (only when you subscribed yourself)
– So we can contact you in case we need to in order to complete your webshop order or any of our other services
– So we can inform you on any changes in our services or products
– To offer you the opportunity to make an account
– To deliver products to your desired address
– In case we need to legally, for example for doing tax reports

Personal data storage period
Franje Design does not hold on to any personal data longer than necessary.

Personal data and third parties
The via this website collected personal data are never shared with third parties, unless the law states otherwise. If data has to be shared by law, I will always inform you.

Security regarding collected data
This website has an SSL-certificate installed, which means that visits to this website are secure and data transfer between this website and your computer takes place over a secure connection.
Personal data collected and/ore stored by a third party such as Mailchimp are secured by a password and two-step verification where possible.

Google Analytics
Franje Design uses Google Analytics to analyse this website’s traffic. Visitor’s data will be sent anonymously to protect privacy of the visitor and are never shared with Google or third parties.

Privacyverklaring

Franje Design

Je leest nu de privacyverklaring van Franje Design (Shop). Franje Design is de merknaam van Vera Bertens; een illustrator en beeldmaker die deze website gebruikt voor het promoten van haar werk en het bloggen over haar werkzaamheden en leven als beeldmaker.  Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 maart 2021. Franje Design kan op ieder moment wijzigingen in deze verklaring doorvoeren. Via bovenstaande datum houd ik je op de hoogte van eventuele wijzigingen in de privacyverklaring. Wijzigingen in deze privacyverklaring zijn direct na publicatie op bovenstaande datum van kracht.
Deze privacyverklaring is er om jou op de hoogte te stellen van wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Heb je daar nog vragen over, dan kun je altijd contact met me opnemen via de contactpagina op deze website of door een e-mail te sturen naar shop@franjedesign.nl.

Persoonsgegevens die door Franje Design opgeslagen/verwerkt worden

Franje Design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de webshop en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer en/of creditcardinformatie

Gebruik van opgeslagen/verwerkte gegevens
Franje Design verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling/bestelling
– Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
 (enkel wanneer je jezelf daarvoor hebt aangemeld)
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Franje Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Opslagperiode gegevens

Franje Design bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens

De via deze website verstrekte persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld, tenzij op grond van een wettelijke regeling gegevens gedeeld moeten worden of indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Indien dit eerste het geval is word je daar altijd van op de hoogte gesteld.

Beveiliging opgeslagen gegevens

Bezoek aan deze website is beveiligd met een SSL-certificaat (dit herken je aan de ‘https://’ en/of een (groen) slotje voor het webadres in de adresbalk van je browser). Dat houdt in dat de overdracht van je gegevens tussen je computer en deze website via een beveiligde verbinding plaatsvindt.
Persoonsgegevens die via een derde partij worden opgeslagen (zoals Mailchimp) zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk tweestapsverificatie.

Google Analytics

Franje Design maakt gebruik van Google Analytics om het webverkeer van deze website te meten en analyseren. Bezoekersgegevens worden om de privacy van de bezoeker te beschermen anoniem verstuurd en niet gedeeld met Google of derden.